Werk in Opdracht

Wil maakt met name de laatste jaren veel werk in opdracht en minder vrij werk. Dat werk in opdracht is divers qua vorm. Vaak is natuursteen het basismateriaal.

Op 1 september 2011 werd aan Wil in een dorpsbewoners-bijeenkomst de opdracht gegund voor het maken van bewegwijzering langs een wandelpad in Borger.
Via de onderstaande link kan de pagina benaderd worden met informatie over dit project, zoals de presentatie van 1 september 2011.

Uitgevoerd werk in opdracht is op locatie te zien, mits deze plaatsen vrij toegankelijk zijn. Zo is wel de eerste regel van de grondwet in een granieten bank voor het parlementsgebouw in Den Haag door Wil uitgevoerd te zie, maar niet de dichtregels die zij hakte in de granieten vloer van het Kamergebouw.

 

Grafmonumenten

Instanties

Freelance

Zwerfsteenpad

 

Werk in opdracht: 2e Kamer binnen (foto-1) Werk in opdracht: 2e Kamer binnen (foto-2) Werk in opdracht: 2e Kamer buiten
foto's: Hakwerk van Wil in en buiten het Kamergebouw in Den Haag.