Monumenten - Gedenktekens in Glas en Steen

Grafmonumenten - Gedenktekens in Glas en Steen

Voor Eijgelaar Natuursteen BV ontwierp Wil in 2013 een serie monumenten waarin naast steen ook glas is verwerkt. Glas is een specialisme van de firma Eijgelaar, waarmee bijzondere en prachtige monumenten kunnen worden vormgegeven. De werking van licht en het gebruik van kleuren zijn eigenschappen die zich goed lenen voor "lichte" monumenten ten opzichte van gebruik van uitsluitend steen.
Daarbij kan, mits goed bewerkt, glas zich qua duurzaamheid uitstekend meten met steen.

Op deze pagina staan twee ontwerpen uit de aan Eijgelaar aangeboden serie. Besloten is geen fotomateriaal van gerealiseerde monumenten voor klanten op deze website te af te beelden.

 

 

De onderstaande ontwerpen zijn auteursrechtelijk beschermd. Rechthebbende is Eijgelaar Natuursteen BV.
Voor de website van Eijgelaar Natuursteen BV, klik hier.

 

Kringloop-1

Kringloop-1
 
Symboliek

In Kringloop-1 wordt de kringloop van het leven zichtbaar gemaakt door de levenscycli van een boom: de kale stammen in de winter, het groeiende bladerdek in lente en zomer, dat afvalt in de herfst en de stammen weer kaal achterlaat voor de winterperiode.
Dood is geen definitief einde, maar maakt onverbrekelijk deel uit van het leven dat doorgaat. Misschien ogenschijnlijk onzichtbaar, maar ook in de kale winterse takken schuilt een nieuw begin.
De boom wordt ook gezien als een schakel tussen leven en dood door zijn levenswijze. Bomen hebben zowel licht als water nodig om in leven te blijven. De takken reiken naar boven om het licht op te vangen, de wortels tasten in de diepte naar water. Bomen leggen daarmee een verbinding tussen de hemel en de aarde.
Dit alles maakt de boom tot een prachtig symbool voor de opeenvolgende levensfasen van een mens.
Tegelijkertijd biedt de boom een concrete vorm voor de samenhang in het universum: een koppeling tussen hemel en aarde.

Uitvoering
Een gebogen staande glasplaat met stammen gezandstraald en een natuurstenen plaat met dezelfde ronding waarop een bladerdek verdiept is aangebracht.
De binnenzijden van beide platen zijn ruw (geknabbeld / afgeslagen); de overige zijden zijn recht.
De boom die het uitgangspunt was bij de tekeningen van de motieven is de zwarte els. De stam van deze boom heeft een gegroefde schors en de bladeren hebben een eenvoudige vorm.
Op de staande steen is plaats voor een naam en data; de vloerplaat biedt ruimte voor een tekstregel.

 

Kringloop-2

Kringloop-2
 
Symboliek

Het gedenkteken Kringloop-2 verbeeldt de kringloop van het leven door de verschillende groeistadia van een klaproos.
De bloemknoppen komen in het voorjaar tot bloei. Na de bloei laten de zaaddozen het zaad vallen in de aarde waar het in de winter onzichtbaar blijft wachten tot de omstandigheden in de lente weer zodanig zijn dat het kan ontkiemen.
Zoals op elke nacht een dag volgt, horen dood en leven bij elkaar. Voor de een betekent dit dat de dood slechts een volgende fase is, voor een ander blijft de overledene doorleven in herinneringen.
De klaproos staat symbool voor leven omdat de zaden onder de grond heel lang hun kiemkracht behouden. Op bouwterreinen en zandgronden is de klaproos vaak de eerste plant die opkomt. De klaproos werd het symbool van de Eerste Wereldoorlog omdat ze op de slagvelden uitbundig bloeide.
Ondanks de kiemkracht van het zaad, bloeien de bloemen kort en ogen ze teer. Een mooie metafoor voor een intens geleefd leven dat in het licht van de eeuwigheid van korte duur was.

Uitvoering
Een staande glasplaat waarvan de bovenkant en een glazen vloerplaat waarvan beide zijkanten organisch gesneden zijn; de overige kanten zijn recht.
De verticale glasplaat is helder, de vloerplaat op RVS afstandhouders is ondoorzichtig.
In de staande plaat zijn bloeiende klaprozen en klaprozen in knop aangebracht d.m.v. zandstralen. Op de natuurstenen zuil zijn de zaaddozen van de papavers gezandstraald.
De liggende plaat is geplaatst op RVS afstandhouders op een natuurstenen onderplaat met uitsparing. De verticale glasplaat is onzichtbaarbevestigd. In de opening is aarde of hydrokorrels aangebracht.